top of page
bostadsrätt.jpg

BOSTADSRÄTTER

310-jira00860-nam-1600x1020.jpg

Byggherrar

villa.jpg

Privatpersoner

Bygglovshandlingar

Vid ändrad användning av fastighet eller lokal så behövs handlingar för ansökan till kommun och myndighet. Jag hjälper till att identifiera vad som behövs och paketera dessa.

Byggprojektledning

Projektledning inom fastighetsutveckling och ombyggnation, skapa bra rutiner, samarbeten och arbeta med samordning för god funktion i projektets alla delar.

Godkänd kontrollansvarig via RISE Certifiering och SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund med behörighet N.

Entreprenadjuridik

Vid avtalsskrivning och under projektets gång blir det aktuellt att använda sig av de lagar och regler som omfattar byggnation. Jag representerar kunden i de frågorna.

Entreprenadbesiktning

Godkänd entreprenadbesiktningsman via RISE Certifiering och SBR Svenska Byggingenjörers Riksförbund. Jag arbetar både som huvudbesiktningsman samt biträdande besiktningsman.

Vi arbetar efter en modell som möjliggör överlämning av utlåtande inom 10 arbetsdagar från besiktningens utförande.

Vid behov sätter vi samman en besiktningsgrupp för att möta era behov inom de delområden entreprenaden innefattar. Vid önskemål anpassar vi dokumentation och projekthandlingar till ert ärendehanteringssystem.

Projektering

Identifiera behov hos hyresgäst eller fastighetsägare, sätta samman arbetsgrupp av sakkunniga projektörer och leda dessa i arbete till färdig bygghandling.

DOkumentation
OCH RUTINER

Vi överlämnar en kvalificerad dokumentation inom 10 dagar, anpassat efter önskemål och ärendesystem. Hör av dig om du vill få exempel på hur den kommer

se ut innan du bestämmer dig.

Se tjänster

pärm.jpg
bottom of page