top of page

KONTROLLANSVARIG

En kontrollansvarig för ett byggprojekt ska enligt plan- och bygglagen vara certifierad och ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag. Den kontrollansvarige ska ha en opartisk ställning till den som utför de arbeten som ska kontrolleras. Det betyder att hen inte får vara nära släkt eller arbeta inom samma företag med den som utför åtgärden.

Som kontrollansvarig i ett projekt säkerställer vi och kontrollerar så allt byggande sker enligt gällande rutiner och regler. Vi är gärna med från planeringen till slutbesiktningen, startmöten, kontroller och besiktningar. Vi kontrollerar att byggregler följs och dokumenterar våra besök på arbetsplatsen.

 

kontrollansvarig ska göra:

 

  • Hjälpa till att upprätta en kontrollplan.

  • Tillse att kontrollplan, bestämmelser och villkor följs.

  • Informera byggherren om avvikelser och vid behov även informera kommunen.

  • Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller, närvara vid byggnadsnämndens platsbesök samt dokumentera besök och iakttagelser.

  • Skriva utlåtande till byggherren och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked.

Våra kunder finns i Stockholm och Mälardalen.

bottom of page